แบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณ

ระคนของทศนิยมป.5  

 

แบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

เมื่อเราต้อง การบวก ลบ คูณของทศนิยม

เริ่มต้นการหาคำตอบได้โดย ทำ การบวก ลบ คูณ ในวงเล็บก่อน เสมอ

และเมื่อไม่มีวงเล็บให้ทำการบวก ลบ คูณทศนิยมตามปรกติ

ดังตัวอย่าง 

           การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม           

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม 

 
 

 

  การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

 
 

 

  การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

 
 

 

  การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

 
 

 

  การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

 
 

 

  การบวก ลบ คูณ ระคนของทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK