แบบฝึกหัด การบวก ลบเศษส่วน

ที่ตัวส่วนเท่ากัน ป.5

 

แบบฝึกหัด การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

การบวก ลบเศษส่วนเมื่อมีตัวส่วนเท่ากันเราสามารถ

นำตัวเศษมา ทำการบวก หรือ ลบได้ทันที โดยตัวส่วนคงเดิม

เช่น ¼ + ¼ + ¼  =  ¾

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก 

แบบฝึกหัด การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-15 การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1 - 15    

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน     

 
 

 

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 

 

 
 

 

 การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

 
 

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

 
 

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK