แบบฝึกหัด การบวก ลบเศษส่วน

ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ป.5

 

แบบฝึกหัด การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

การบวก ลบเศษส่วนเมื่อมีตัวส่วนไม่เท่ากัน

ต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อน แล้วจึงทำการบวก หรือลบ

และคำตอบ ที่ได้จากการบวก ลบ ควรจะต้องอยู่ในรูปอย่างง่าย

คือ จำนวนคละ จำนวนนับ หรือศูนย์

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก 

แบบฝึกหัด การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน  

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 

 
 

 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 

 
 

 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน  

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 

 
 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 

 
 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
 

 การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน  

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 

 
 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน 

 
 

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

  การบวก ลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK