แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา

การบวก ลบเศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

วิธีการที่เราจะนำมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้การวิเคราะห์จาก

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้  ว่ามีอะไรบ้าง

2. หาความสัมพันธ์จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้

3. สิ่งที่ต้องการโจทย์ต้องการคำตอบ

4. วิธีการหาคำณวนคำตอบในรูป ประโยคสัญลักษณ์

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน  

  

 
 

 

 โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน 

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

  

 
 

 

 โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1- 5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1- 5   

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

  

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.6-10 โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.6-10   

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

  

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK