แบบฝึกหัด การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

การคูณเศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน

วิธีทำ 1. โจทย์ถามอะไร

       2.  โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

       3.  หาคำตอบได้อย่างไร เพราะเหตุใด

       4.  ได้คำตอบเท่าไร

       5.   สรุปคำตอบ  

และ คำตอบให้ตอบในรูปอย่างง่าย

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ  

  

 
 

 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-4 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-4     

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ  

 

 
 

 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

  

 
 

  

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

 
 

 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-8 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-8     

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ  

 
 

 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

  

 
 

  

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

 
 

 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK