แบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณ

ระคนของเศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

การบวก ลบ คูณ ระคนของเศษส่วน นั้น เมื่อมีวงเล็บของเศษส่วน

ทำในวงเล็บก่อนเสมอ  และ ในการบวกและการลบ เมื่อมีตัวส่วน

ไม่เท่ากันต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อน แล้วจึงทำการบวก หรือลบ

คำตอบ ที่ได้จากการบวก ลบ คูณระคน ควรจะต้องอยู่ในรูปอย่างง่าย

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก 

แบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน  

 

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 
 

 

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

 
 

 

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

 
 

 

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 
 

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  

 
 

  

 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน    

 
 

  

 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 
 

   

 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK