แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ

ระคนของเศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

โจทย์ปัญหาเราต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยการ พิจารณาดังนี้ 

1. โจทย์ถามอะไร

2. โจทย์กำหนดอะไรบ้าง

3. หาคำตอบได้อย่างไร 

4. ได้คำตอบเท่าไร

5. สรุปคำตอบได้อย่างไร

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 วิเคราะโจทย์ปัญหา

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. จงแสดงวิธีทำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK