ทบทวนเส้นขนาน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทบทวนเส้นขนาน

การขนานกันของเส้นตรง ทำได้โดยวัดระยะห่าง

1. กำหนดจุด สองจุดบนเส้นแรก    

2. จากจุดดังกล่าววัดมุม 90 องศา ลากเส้นไปยังเส้นตรงที่สอง  

3. วัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสอง เมื่อเท่ากันแสดงว่า เส้นทั้งสองขนานกัน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทบทวนเส้นขนาน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนเส้นขนาน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   ทบทวนเส้นขนาน

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทบทวนเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

        ทบทวนเส้นขนาน

 
 

 

 
 

 

 
 

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ทบทวนเส้นขนาน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ทบทวนเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

        ทบทวนเส้นขนาน

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ทบทวนเส้นขนาน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง ทบทวนเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

    ทบทวนเส้นขนาน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ทบทวนเส้นขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง ทบทวนเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

      ทบทวนเส้นขนาน

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK