มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

เมื่อมีเส้นตรง 2 เส้นลากไปทางเดียวกัน และมีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งตัดขวางเส้นทั้งสอง

เราเรียกเส้นที่ตัดขวางว่าเส้นตัด และมุมที่เกิดจากเส้นตัด จะเกิดมุมแย้ง

โดยมีมุม 2 ชนิดคือ มุมแย้งภายใน และมุมแย้งภายนอก

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

     มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

มุมแย้ง มุมแย้งภายใน มุมแย้ง มุมแย้งภายใน
มุมแย้ง มุมแย้งภายใน  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง มุมแย้ง มุมแย้งภายใน 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

 
 

 2.

   มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

 
 

 3.

   มุมแย้ง มุมแย้งภายใน 

 
 

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 มุมแย้ง มุมแย้งภายใน    มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง มุมแย้ง มุมแย้งภายใน 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

1.  

    มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

 
 

 

 
 

2.

    มุมแย้ง มุมแย้งภายใน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK