มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

เมื่อมีเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ตัดเส้นคู่ขนานคู่หนึ่ง ทำให้เกิดมุมแย้งขึ้น

โดย มุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน    

                             มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

        มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

        มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

 
     
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

        มุมแย้งที่เกิดจากเส้นขนาน

 
     
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK