มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

เมื่อมีเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นคู่ขนานคู่หนึ่ง ทำให้เกิดมุมภายใน

ของเส้นตัด คือมุมที่อยู่ด้านในของเส้นตรงคู่นั้น

ถ้าอยู่ในฟากเดียวกันกับเส้นตัด เราเรียกว่า มุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัด

                มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-3 เรื่อง มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-4     

   มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 
 

 

   มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 
 

 

   มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด  

   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-6 เรื่อง มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-6    

    มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 
 

 

   มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 
 

 

   มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

          มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด  มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2 เรื่อง มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2    

        มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 
 

 

        มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK