หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

เมื่อต้องการทราบว่าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกันหรือไม่

เรามีวิธีพิจารณาโดยใช้มุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัด ดังนี้ 

 - เมื่อมุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นตัด

   รวมกันเท่ากับ 180 องศา      นั่นคือ  เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน     และ  

   รวมกันไม่เท่ากับ 180 องศา   นั่นคือ  เส้นตรงคู่นั้นไม่ขนานกัน  

หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

 หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด   
หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด   หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด 
หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด    

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-4 เรื่อง หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-4     

      หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
 

 

        หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
 

 

        หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
 

 

        หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

        หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  
 หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด   
     หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด  
หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-4 เรื่อง หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-4    

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
 

2. 

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
 

 

     หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด 

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
 

 

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด 

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  
   หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด    หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง หาเส้นขนานโดยใช้มุมภายในของเส้นตัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK