แบบฝึกหัด เส้นขนาน มุมแย้ง

มุมภายในของเส้นตัด ป.6 

 

แบบฝึกหัด เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

การหามุมแย้งที่เกิดจากเส้นตรงตัดผ่านเส้นขนาน ทำให้ให้เกิดมุมแย้งภายใน และหาว่าเส้นตรงขนานกันหรือไม่

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  มุมแย้ง

  มุมแย้ง

  มุมแย้ง

  มุมแย้ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง มุมแย้ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

   มุมแย้ง

 

 
 

 

    มุมแย้ง

 

 
 

 

    มุมแย้ง

 
 

 

    มุมแย้ง

    มุมแย้ง

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

 
 

 

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

 
 

 

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

 

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 
 

 

  

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด     

 
 

    

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

    เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

  

 
 

 

    เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

 
 

 

    เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

 
 

 

    เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

 
 

 

    เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

 
 

 

    เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 

 
 

 

    เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

     

 
 

 

    เส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในของเส้นตัด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK