แบบฝึกหัด ทบทวนเส้นขนาน ป.5

 

แบบฝึกหัด ทบทวนเส้นขนาน

เส้นตรงสองเส้นที่อยู่ในระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อ

เส้นตรงทั้งสองนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอ

ดังนั้นเราสามารถลากเส้นตรงตั้งฉากกับเส้นขนานทั้งสองเส้นได้เสมอ

และเขียนสัญลักษณ์เส้นตรงขนานกัน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด ทบทวนเส้นขนาน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนเส้นขนาน 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

 เส้นขนาน

 เส้นขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทบทวนเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    เส้นขนาน

 

 
 

 

  เส้นขนาน

  

 
 

 

  เส้นขนาน 

  

 
 

  

  เส้นขนาน

 

 
 

 

  เส้นขนาน 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  เขียนสัญลักษณ์เส้นตรงขนานกัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เขียนสัญลักษณ์เส้นตรงขนานกัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  เขียนสัญลักษณ์เส้นตรงขนานกัน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นขนาน

           เส้นขนาน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ทบทวนเส้นขนาน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

  เส้นขนาน

 
 

 

  เส้นขนาน

 

 
 

 

  เส้นขนาน 

 

 
 

 

  เส้นขนาน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK