บทเรียน    การหาอัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน     VDO 4 - 5

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 

 
 

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

 

 

 VDO 4 บทเรียน  การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 

VDO 5 บทเรียน  การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน