กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 1.3 เอกภพ สับเซต เพาเวอร์เซต

ในแบบฝึกหัดเซท นี้จะเป็นการดำเนินการของเซต การเป็นสมาชิกของเซต

สับเซต  และ การหา เพาเวอร์เซท และการเขียน แผน ภาพ ของ เวนน์

ตามเซทที่โจทย์กำหนดให้

1.   ให้ เซต A  จงพิจารณาข้อความข้างล่างนี้ถูกหรือผิด   
    พิจารณาข้อความนี้ถูกหรือผิด  
    พิจารณาข้อความนี้ถูกหรือผิด  
    พิจารณาข้อความนี้ถูกหรือผิด  
    พิจารณาข้อความนี้ถูกหรือผิด  
    พิจารณาข้อความนี้ถูกหรือผิด  
    พิจารณาข้อความนี้ถูกหรือผิด  
   .    
2.   จงหาสับเซตทั้งหมดของเซตต่อไปนี้  
    หาสับเซ็ต  
    หาสับเซ็ต  
    หาสับเซ็ต  
   .    
3.   จงหาเพาเวอร์เซตของแต่ละเซตต่อไปนี้  
     หาเพาเวอร์เซต  
     หาเพาเวอร์เซต  
     หาเพาเวอร์เซต  
    วิธีทำ / คำตอบ
4.  

ถ้า  เซต A

จงหาสับเซตทั้งหมดของ  A  ที่มีสมาชิก  1  ตัว และ  2  ตัวตามลำดับ

 
   .    
5.  

จงเขียนแผนภาพแทนเซตต่อไปนี้

เมื่อกำหนดให้  U  เป็นเซตของจำนวนนับ

 
   1.  เซต A  
     เซต B  
  .    
   2.  เซต A  
     เซต B  
     เซต C  
  .    
   3.  เซต A  
     เซต B  
     เซต C  
   .    วิธีทำ / คำตอบ
     ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook