รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.2 

ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่องจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด

โดยมีการหาผลบวก และผลต่างของกรณฑ์ การหาผลคูณ และผลหารของกรณฑ์

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่องจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน

พร้อมวีดีโอ รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

 
 

โจทย์เรื่องรากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.2 และวีดีโอ จำนวนจริงในรูปกรณฑ์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อ1. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และวีดีโอ

 

1.

จงทำจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 

 
 

 1.1 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

                1.1 ทำ กรณฑ์ ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 
 

 1.2 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

                1.2 ทำ กรณฑ์ ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 
 

  1.3 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

     1.3 ทำ กรณฑ์ ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

 
 

  1.4 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

       1.4 ทำ กรณฑ์ ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 
 

  1.5 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

  1.5 ทำ กรณฑ์ ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ2. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และวีดีโอ

2.

จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่มีส่วนไม่ติดกรณฑ์ 

 
 

  2.1 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

                 2.1 ทำ จำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่มีส่วนไม่ติดกรณฑ์  

 
 

  2.2 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

                 2.2 ทำ จำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่มีส่วนไม่ติดกรณฑ์

 
 

  2.3 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

                 2.3 ทำ จำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่มีส่วนไม่ติดกรณฑ์

 
 

  2.4 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

                 2.4 ทำ จำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่มีส่วนไม่ติดกรณฑ์

 
 

  2.5 แบบฝึกหัด กรณฑ์

วิธีทำ

                 2.5 ทำ จำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่มีส่วนไม่ติดกรณฑ์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อ3. แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และวีดีโอ

3.

จงทำผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 
 

  3.1 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ ของกรณฑ์

วิธีทำ

                 3.1 การหาผลคูณ ของกรณฑ์

 
 

  3.2 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ ของกรณฑ์

วิธีทำ

                 3.2 การหาผลคูณ ของกรณฑ์

 
 

  3.3 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ ของกรณฑ์

วิธีทำ

                 3.3 การหาผลคูณ ของกรณฑ์

 
 

  3.4 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ ของกรณฑ์

วิธีทำ

  3.4 การหาผลคูณ ของกรณฑ์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ4.แบบฝึกหัด 1.2  เรื่อง รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และวีดีโอ

 

4. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ  
 

  4.1 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

วิธีทำ

         4.1 การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

 
 

  4.2 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

วิธีทำ

  4.2 การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

 
 

  4.3 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

วิธีทำ

  4.3 การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

 
 

  4.4 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

วิธีทำ

  4.4 การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

 
 

  4.5 แบบฝึกหัด กรณฑ์ การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

วิธีทำ

  4.5 การหาผลคูณ หาร บวก ลบ ของกรณฑ์

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK