กรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์ ม.3 เพิ่มเติม กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.1

นบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่อง กรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์ โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด

โดยมีการหาคำตอบ ทำกรณฑ์ที่สองให้อยู่ในรูปอย่างง่าย  การหาค่าประมาณของกรณฑ์ 

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์

อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ

 
 

โจทย์เรื่อง กรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์ และวีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

ข้อ1. แบบฝึกหัด 1.1 กรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์ และวีดีโอ 

 

1.

จงทำจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 

 
 

   1.1 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                       กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -1

 
 

   1.2 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

         กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -2  

 
 

   1.3 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                     กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -3

 
 

   1.4 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                     กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -4

 
 

   1.5 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                     กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -5

 
 

   1.6 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                     กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -6

 
 

   1.7 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                     กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -7

 
 

   1.8 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                     กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -8

 
 

   1.9 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                    กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -9

 
 

   1.10 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                    กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -10

 
 

   1.11 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                    กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -11

 
 

   1.12 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                   กรณฑ์ที่สอง ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย -12

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ2. แบบฝึกหัด 1.1 กรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์ และวีดีโอ 

 

2.

จงทำจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 
 

   2.1 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  กรณฑ์ที่สอง -1

 
 

 

 

 

   2.2 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  กรณฑ์ที่สอง -2

 
 

   2.3 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  กรณฑ์ที่สอง -3

 
 

   2.4 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  กรณฑ์ที่สอง -4

 
 

   2.5 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  กรณฑ์ที่สอง -5

 
 

   2.6 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  กรณฑ์ที่สอง -6

 
 

   2.7 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  กรณฑ์ที่สอง -7

 
 

   2.8 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

                  กรณฑ์ที่สอง -8

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ3. แบบฝึกหัด 1.1 กรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์ และวีดีโอ 

 

3.

จงหาผลลัพธ์

 
 

   3.1 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             3.1 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   3.2 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             3.2 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 

 
 

 

 

 

    3.3 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             3.3 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   3.4 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             3.4 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   3.5 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             3.5 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   3.6 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             3.6 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   3.7 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             3.7 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   3.8 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             3.8 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ4.แบบฝึกหัด 1.1 กรณฑ์ที่สอง สมบัติของกรณฑ์ และวีดีโอ

 

4.

 

จงหาค่าประมาณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้

   ค่าประมาณ กรณฑ์ที่สอง ของ 2,3,5

 
 

   4.1 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -1

 
 

 

 

 

   4.2 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -2

 
 

   4.3 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -3

 
 

   4.4 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -4

 
 

   4.5 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -5

 
 

   4.6 โจทย์กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

             หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -6

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK