แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร 

1.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร

- หาปริมาตรลูกบาศก์สี่เหลี่ยม

         แบบฝึกหัด หาปริมาตรลูกบาศก์สี่เหลี่ยม

Volume = ปริมาตร

2.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร

- หาปริมาตร รูปทรงปริซึม

         แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร  - หาปริมาตร รูปทรงปริซึม

 

3.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร

- หาปริมาตร รูปทรงกลม

         แบบฝึกหัด เสริมทักษะ หาปริมาตรรูปทรงกลม

 

4.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร

- หาปริมาตร รูปทรงกระบอก

         หาปริมาตร รูปทรงกระบอก

 

5.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร

- หาปริมาตร รูปทรงกรวย

              หาปริมาตร รูปทรงกรวย

 

6.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร

- หาค่า X จากโจทย์เมื่อกำหนด ปริมาตรของ รูปทรง ต่าง ๆ

        หาค่า X จากปริมาตรที่กำหนดให้

Volume =  ปริมาตร 

7.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหาปริมาตร

-เปรียบเทียบ เมื่่อกำหนดปริมาตร ของวัตถุ A และ B

      -เปรียบเทียบ เมื่่อกำหนดปริมาตร ของวัตถุ A และ B          

เปรียบเทียบ ปริมาตร A มากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปริมาตร B

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน Facebook