ปริมาตรของกรวย แบบฝึกหัด 1.3ข

 

แบบฝึกหัดแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้นักเรียนเลือกใช้

ค่า Π ประมาณ 22/7 หรือ 3.14 

  ตามความเหมาะสม

1.

 

 

 

 

 

 

 

  indian campกระโจมของอินเดียแดงเผ่าหนึ่ง

มีลักษณะ เป็น   กรวยสูง  3.25  เมตร 

ฐานของกระโจม รัศมียาว  1.75  เมตร  ปริมาตรของกระโจม เป็นเท่าไร

 

ปริมาตรรูปกรวย  =   1/3  x    พื้นที่ฐาน    x   สูง

พื้นที่ฐานของรูปกรวย เป็นวงกลม =    พื้นที่วงกลม   

 

       พื้นที่วงกลม

แทนค่าที่ได้ หาปริมาตรรูปกรวย

ปริมาตรรูปกรวย

 =   หนึ่ง ส่วน สาม x    พื้นที่ฐาน    x   สูง

 =   หนึ่ง ส่วน สาม x    9.62        x  3.25

 =   10.42     ลูกบาศก์เมตร                

2.

 

 

 

 

 

 

 

เทียนไขแฟนซี สองแบบ

แบบแรก    ทำเป็นทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของฐานยาว  3  เซนติเมตร และสูง  6  เซนติเมตร  

แบบที่สอง  ทำเป็นกรวยสูง  6 เซนติเมตร  

และรัศมีของฐานยาว 2   เซนติเมตร 

นักเรียนคิดว่า เทียนไขแบบใดใช้เทียนไขมากกว่ากัน

และมากกว่ากันเท่าใด

 

        โจทย์ปัญหา ปริมาตรทรงกระบอก ทรงกรวย

3.

 

 

 

 

 

 

ธูปหอมเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีขี้เลี่อย ผสมผงไม้หอม

เป็นส่วนประกอบหลัก กลิ่นหอมเกิดจากการเติมตะไคร้หอม มะลิ กฤษณา

ปาริชาต หรือ ลาเวนเดอร์ ลงในส่วนผสมก่อนนำไป ขึ้นรูปให้มีรูปร่าง

ตามต้องการ ถ้าชาวบ้านได้รับ ใบสั่งซื้อสินค้า ให้ทำธูปหอมรูปกรวย

ขนาดสูง 1  นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาวครึ่งนิ้ว

จำนวน 50,000  ชิ้น ชาวบ้านควรเตรียมขี้เลื่อยผสมผงไม้หอมไว้เท่าใด

 

        ปริมาตรรูปกรวย  

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา บนถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

                 อนุสรณ์ 14 ตุลา 

   ขอบคุณภาพ โดย SERATHUR   ที่ http://www.flickr.com

เป็นศูนย์เรียนรู้ และสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะ มีห้องสมุด และ

พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตยไทยสำหรับเยาวชน

และบุคคลทั่วไป จุดเด่นของอนุสรณ์สถาน  14  ตุลา คือ

สถูปรำลึก วีรชน  14 ตุลา ซึ่งมียอดเป็นกรวยกลวง สูง 9 เมตร 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน ของฐาน ยาว 2 เมตร 

จงหาว่า อากาศ ในยอดสถูปรำลึก วีรชน 14 ตุลาคม

มีปริมาตรเท่าใด 

 

        ปริมาตรรูปกรวย

5.

 

 

 

 

 

การแต่งหน้าเค็กเป็นกิจกรรม ที่เพิดเพลิน อุปกรณ์ แต่งหน้าเค็กอย่างง่าย

ที่ประดิษฐ์ได้เอง ก็คือ กรวยกระดาษไขสำหรับใส่ส่วนผสมของครีม

โรยหน้าขนมที่เรียกว่า ไอซิ่ง (Icing) ไอซิ่งในกรวยที่มีรัศมี 5 เซนติเมตร 

และสูง  10 เซนติเมตร ทำกลีบดอกไม้ที่มีขนาดเท่ากัน บนหน้าเค็ก

ได้ 15 กลีบ พอดี อยากทราบว่า การทำกลีบดอกไม้ 180  กลีบ

บนหน้าเค็ก ต้องใช้ไอซิ่ง ที่มีปริมาตรอย่างน้อยเท่าใด

 

        หาปริมาตรทรงกรวย

6.

 

 

 

นักเรียน  50  คน มีแก้วน้ำเป็นกรวยกระดาษสำหรับใส่น้ำดื่ม

กรวยสูง  10  เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ของฐานยาว 8 เซนติเมตร

ถ้านักเรียน แต่ละคนดื่มน้ำ ไม่เกิน สองแก้ว น้ำดื่ม 20 ลิตร

จะเพียงพอสำหรับทุกคนหรือไม่ จงอธิบาย 

 

       ปริมาตรรูปกรวย

7.

 

จงหาความสูงของกรวยอันหนึ่งซึ่งมีปริมาตร  48 Π ลบ.ซ.ม.

และเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว 8 เซนติเมตร

 

      รูปทรงกรวย

8.

 

 

จงหาปริมาตร ของกรวยใหญ่ที่สุดที่สามารถบรรจุอยู่ในพีระมิด

ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยใช้ มุมยอดร่วมกัน พีระมิดมีส่วนสูงยาว 18

เซนติเมตร และมี ฐานยาว ด้านละ 15 เซนติเมตร 

 

       หาปริมาตรรูปกรวย 

 

 

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK