แบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา ป.4  

 

แบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

โดยเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ ของมาตราเวลา

ความสัมพันธ์ ของ เวลา เป็น วินาที  นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี

 

60 นาที เป็น 1 นาที 

60 นาที เป็น 1 ชั่วโมง 

24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน  เป็นต้น

  มาตราเวลา

  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK