แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ ป.4  

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

การแก้โจทย์ปัญหา

1. หาว่า โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

2. ความสัมพันธ์ของโจทย์ว่าต้องการบวก ลบ หรือคูณ หาร

3. นำความสัมพันธ์ของเวลามาใช้ตามที่โจทย์ต้องการ

4. หาคำตอบ 

โดยความสัมพันธ์ การบวก ลบ คูณ หาร ไม่เหมือนการบวกโดยปรกติโดยคำนึงถึงหน่วยเป็นหลัก

เช่น นาที วินาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4     

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-7 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

     

 เฉลยคำตอบข้อ 5-7    

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5     

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา แสดงวิธีทำ

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK