ทบทวนการบอกเวลา

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนการบอกเวลา เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

เป็นการทบทวนการอ่านเวลา จากนาฬิกาที่มีเข็มสั้น บอกชั่วโมง และเข็มยาวบอกนาที

เข็มสั้นเดิน   1 ช่อง                             ใช้เวลา   1  ชั่วโมง หรือ 60 นาที

เข็มยาวเดิน 12 ช่องใหญ่ หรือ 60 ช่องเล็ก  ใช้เวลา   1  ชั่วโมง หรือ 60 นาที

โดยเข็มสั้นเดินไป 1 ช่องใหญ่ ใช้เวลาเท่ากับ เข็มยาวเดินไป 12 ช่องใหญ่

แบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการบอกเวลา

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการบอกเวลา

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การบอกเวลา

 การบอกเวลา 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ทบทวนการบอกเวลา

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การบอกเวลา

 

 
 

  การบอกเวลา

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การบอกเวลา

 การบอกเวลา 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทบทวนการบอกเวลา 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การบอกเวลา

 
 

  การบอกเวลา

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การอ่านเวลา

 การอ่านเวลา 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การอ่านเวลา

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

  การอ่านเวลา

 
 

  การอ่านเวลา

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK