ความหมายของเลขยกกำลัง

แบบฝึกหัด 3.1ก ม.1 พื้นฐาน

 

ความหมายของเลขยกกำลัง ม.1

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง  ม.1

หาจำนวนที่มีค่าเท่ากับเลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่แทนด้วยจุดบนเส้นจำนวน

การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้

ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     ความหมายของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  ความหมายของเลขยกกำลัง

  ความหมายของเลขยกกำลัง

  ความหมายของเลขยกกำลัง

  ความหมายของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ความหมายของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ความหมายของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.1.1-3.1.2 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1.1-3.1.2     

  ความหมายของเลขยกกำลัง

  ความหมายของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ความหมายของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 3.1.3-.3.1.7 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1.3-3.1.7      

  ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ความหมายของเลขยกกำลัง

  ความหมายของเลขยกกำลัง

  ความหมายของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 3.2 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.2      

  ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

   ความหมายของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK