ในบทนี้ เราจะมาศึกษากราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3 แบบฝึกหัด 2.2 ก

โดยเน้นการวาดรูป กราฟ ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

  ให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรต่อไปนี้ 
   

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

      อธิบาย  

       จากสมการ

     -  เราหาจุดตัดแกน x  ค่า  y = 0  

        แทนค่าในสมการ   x = 4 

     -  เราหาจุดตัดแกน x  ค่า  x = 0

         แทนค่าในสมการ   y = -4

   

      เมื่อได้จุดตัดแกน x ,y   แล้ว นำไปเขียนกราฟ

      ลากเส้นเชื่อมจุดทั้งสอง  ได้กราฟเส้นตรง ตามต้องการ

 

              1. กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร        

.

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

        อธิบาย  ทำเหมือน ข้อ 1 แทนค่า  หาจุดตัดแกน x,y 

                    2. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร           

.

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                  กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร-3             

.

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                  กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร - 4

.

 

 

 

 

 

    5. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                    สมการเชิงเส้นสองตัวแปร - 5

.

 

 

 

 

   6. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                     สมการเชิงเส้นสองตัวแปร - 6

.

 

 

 

 

 

 

 

 

    7. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                       กราฟ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร-7

.

 

 

 

 

 

 

    8. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

                      สมการเชิงเส้นสองตัวแปร -8

   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK