ปริมาตรของทรงกระบอก แบบฝึกหัด 1.2ข

   

   แบบฝึกหัด ต่อไปนี้ให้ใช้าค่า ∏ = 22 / 7 หรือ   3.14  ตามความเหมาะสม  

1.

 

 

จงหาพื้นที่ฐานและปริมาตรของทรงกระบอก ซึ่งมีรัศมีของฐานและความสูง

ตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

 

1.

 

รัศมี (r)    0.5   เซนติเมตร           สูง (h)       2       เมตร      = 200   ซ.ม.

 

พื้นที่ฐาน    0.785       ตารางเซนติเมตร   ปริมาตร      157          ลบ.ซ.ม.

 

2.

 

รัศมี (r)       1.2      เมตร            สูง (h)     3.4      เมตร

 

พื้นที่ฐาน      4.5216       ตารางเมตร     ปริมาตร      15.37         ลบ.เมตร

 

3.

รัศมี (r)       15       เซนติเมตร         สูง (h)    21      เซนติเมตร

 

พื้นที่ฐาน      706.5     ตารางเซนติเมตร   ปริมาตร      14836.5      ลบ.ซ.ม.

 

4.

 

รัศมี (r)      0.75  เมตร               สูง (h)         1.5    เมตร

พื้นที่ฐาน    1.76625       ตารางเมตร     ปริมาตร       2.649375    ลบ.เมตร

2.

 

 

แก้วน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ได้ 8  เซนติเมตร 

 

แก้วน้ำลึก 10 เซนติเมตร จะจุน้ำได้เท่าไร

   

โจทย์กำหนดให้ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ  8  ซ.ม.

ดังนั้นรัศมี r  =  4    ซ.ม. , ∏ = 22 / 7   , 

           h  =  10   ซ.ม.  ดังนั้นปริมาตร(Volume)ของแก้วน้ำคือ

       ภาพ

       ปริมาตร ทรงกระบอก

                                                              ลูกบาศก์เซนติเมตร

3.

 

 

 

ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งสูง 4  เมตร  

วัดเส้นรอบวงภายในของถังได้เท่ากับ  3.14  เมตร  

ถังใบนี้เก็บน้ำฝนได้มากที่สุดเท่าใด

   

ความสูง  h = 4      เส้นรอบวง  =  3.14  เมตร

            ปริมาตร ทรงกระบอก       

4.

 

 

 

ปลากระป๋องบรรจุในกระป๋องทรงกระบอกสองชนิดที่มีความจุเท่ากัน

และมีขนาดดังรูป 

จงหา ความสูง (h) ของกระป๋องใบเตี้ย   (ใช้หน่วยเซนติเมตร)

                ปริมาตรรูปทรงกระบอก

5.

 

 

 

เค้กชิ้นหนึ่งตัดแบ่งออกมาจากเค้กวงกลมที่มีรัศมี 10.5 เซนติเมตร

ทำให้เกิดมุมที่จุดศูนย์กลาง ขนาด 60 องศา  เค้กหนา  5 เซนติเมตร  

จงหาว่าเค้กชิ้นที่ตัดแบ่งออกมานี้มีปริมาตรเท่าใด

   

           หาปริมาตรรูปทรงกระบอก

6.

 

 

 

ท่อระบายน้ำท่อนหนึ่งยาว 45 เซนติเมตร วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

และภายนอกได้ 8 เซนติเมตร และ 11 เซนติเมตร  ตามลำดับ

จงหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำท่อนนี้

               ปริมาตรทรงกระบอก

7.

 

 

 

 

บ้านหลังหนึ่งใช้น้ำเฉลี่ยวันละ  1/2 ลูกบาศก์เมตร ต้องการสร้างถังเก็บน้ำฝน

ทรงกระบอก 4 ใบ ที่มีขนาดเท่ากัน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลา 88 วัน

ถ้าต้องการให้ถังเก็บน้ำมีความสูง 3 ½ เมตร 

จะต้องสร้างถังเก็บน้ำให้มีศูนย์กลางภายในยาวเท่าใด

   

         ปริมาตรทรงกระบอก

 

8.

 

 

 

 

น้ำพริกเผาชนิดหนึ่งบรรจุในขวดทรงกระบอกสองใบ ใบหนึ่งสูงเป็นสองเท่า

ของอีกใบหนึ่ง แต่เส้นผ่าศูนย์กลาง ของปากขวดใบสูงยาวเพียงครึ่งหนึ่ง

ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ของปากขวดเตี้ย ถ้าผู้ขายติดราคาน้ำพริกเผาขวดสูงไว้

16 บาท และ ขวดเตี้ย 30 บาท ซื้อน้ำพริกเผา ขวดใดจะถูกที่สุด

   

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

โคมลอยมีลักษณะ เป็นทรงกระบอกฐานเปิดด้านหนึ่ง การปล่อยโคมลอยใน

ภาคเหนือนิยมเล่น หรือแข่งขัน กันในเทศการงานประเพณี สำคัญของหมู่บ้าน

เช่น เข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือ ประเพณียี่เป็ง 

ตามหลักวิทยาศาสตร์ เมื่ออุณหภูมิของอากาศในโคม ลอยสูงขึ้น อากาศ

จะมีความหนาแน่น น้อยกว่าอากาศเย็นที่อยู่ด้านนอกโดยรอบ

จึงดันให้โคมลอยสูงขึ้นสู่อากาศได้อยากทราบว่า

ปริมาตรของอากาศร้อนที่อยู่ที่อยู่ภายใน โคมลอยที่มี

ศูนย์กลาง ยาว 1 เมตร และ สูง  120  เซนติเมตร  เป็นเท่าใด

   

        หาปริมาตรทรงกระบอก

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำข้าวหลามโดยทั่วไป จะใส่ข้าวที่ผสม พร้อมแล้ว

ลงกระบอกไม้ไผ่ ประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวภายในที่ใช้บรรจุ

แม่ค้าต้องการทำข้าวหลามสูตรพิเศษ โดยใช้ข้าวเหนียว ขาว 1 ส่วน

ผสมกับข้าวเหนียวดำ 4 สวน จำนวน 100 กระบอก

ถ้ากระบอกไม้ไผ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5 เซนติเมตร

และแต่ละกระบอก มีความยาว 30 เซนติเมตร

อยากทราบว่าแม่ค้าต้องใช้ข้าวเหนียวขาวและดำ

ที่ผสมพร้อมกันอย่างละกี่ลิตร

 

   

        ปริมาตรทรงกระบอก                  

        ปริมาตรทรงกระบอก     

 

   

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK